“Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken”

Het Park

Sfeer

De vormgeving van de nieuwe verblijfsgelegenheid zal aansluiten bij de uitstraling van het bestaande recreatiepark Pukkemuk, een landelijke uitstraling krijgen en refereren aan het thema boerderij en tevens aan de agrarische omgeving. De locatie dient een regionale laagdrempelige ontmoetingsplaats te worden voor ‘jong en oud’, met een primaire focus op gezinnen met jonge kinderen maar ook in het bijzonder op ouderen en mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking.

Door de landelijke en natuurrijke inkleding van het concept wil Pukkemuk vasthouden aan het natuurbeleid van de gemeente Dongen “behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving”.

Omgeving

Pukkemuk hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de omgeving, daarom hebben zij in een vroeg stadium een algemene informatie avond gehouden om alle omwonenden te informeren. Daarnaast zijn er met de directe omwonende diverse gesprekken geweest om hun visie op de uitbreiding kenbaar te maken en waar Pukkemuk zo nodig aanpassingen in het ontwerp kon doen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de toekomstige ontwikkeling, nooit een belemmering vormt voor de
omliggende bedrijven. In de toekomst wil Pukkemuk de omgeving nauw blijven betrekken bij de plannen om zowel de bedrijfsvoering van Pukkemuk als van omliggende bedrijven te waarborgen.

Ecologische verbindingszone

De aanleg van de ecologische verbindingszone langs deze accomodatie speelt daarbij een grote rol. Momenteel is een groot deel van deze ecologische verbindingszone al gerealiseerd, het ontbreekt echter aan een schakel tussen de Kwartelweg en de Bosweg. Doel van het aansluiten van de EVZ aan de accommodatie, is deze robuuster te maken en tevens verblijfsgasten en langzaam voorbijkomend verkeer de natuur te laten beleven.

Vakantiewoningen

Ook in de vormgeving van de ‘chalets’ zelf, wordt gekeken naar de agrarische omgeving. Om het concept een passend geheel te laten vormen, zullen de chalets ook duidelijk refereren aan het thema ‘de boerderij’. Het betreffen flexibele en verplaatsbare chalets in de vorm van plattelandsgerelateerde objecten, zoals hooimijten. Daarnaast is bij de ontwikkeling van de chalets natuurlijk gedacht aan duurzaamheid. De chalets zullen zelfvoorzienend in elektriciteit zijn, door middel van zonnepanelen.

Plattegrond

Het park zal een ruime opzet krijgen. De vakantiewoningen worden zodanig in het terrein geplaatst, dat het open karakter van het platteland behouden blijft en er tegelijkertijd een gevoel van vrijheid wordt gecreëerd. In het park wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke elementen. Daarnaast zal het park omgeven worden door robuuste bebossing en beplanting om de privacy van de gasten te waarborgen.

Regionale samenwerking

De ontwikkeling van de verblijfsaccommodatie heeft niet alleen gemeentelijke effecten, maar heeft ook regionale impact. De accommodatie trekt niet alleen bezoekers naar de gemeente Dongen, maar biedt bezoekers ook de mogelijkheid de regio, met al haar leisure-aanbod, te bezoeken. Pukkemuk ziet het succes van een leisurecluster in een goede samen- en wisselwerking met partners. Het aanbieden van meerdaagse verblijfsmogelijkheden stimuleert bezoekers de regio te verkennen. Tevens wordt door de diversiteit van leisure-aanbod in het Hart van Brabant de vraag naar meerdaagse verblijven gestimuleerd. Door samenwerking op dit niveau wordt onze regia Hart van Brabant op de kaart gezet als een van de grootste leisureregio’s van Nederland.

Duurzaamheid

Op dit moment zijn wij bij Recreatieboerderij Pukkemuk bezig met de uitbreiding. We bouwen zestig nieuwe bungalows voor een beter milieu. Met de bouw van het nieuwe vakantiepark komt een innovatieplatform om een dure afvalwatervoorziening te ontwikkelen. Zo kunnen wij later grondstoffen genereren en toepassingen ontwikkelen die de bodem en natuurlijke hulpbronnen helpen beschermen.

Dit is in samenwerking met Interreg Vlaanderen-Nederland, I-Qua, Ecobeton, Universiteit van Gent, Gemeente Bernheze, Aquafin, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Dongen, Kwaliteit in West-Vlaandeen, Vlakwa, Vito en de Gemeente Gilze-Rijen.