Abonnement Pukkemuk

Komt u meerdere keren per jaar naar Recreatieboerderij Pukkemuk? Dan kunt u ook een jaarabonnement afsluiten! Lees hieronder meer informatie over de prijzen en de voorwaarden voor de abonnementen. U kunt uw abonnement afsluiten bij uw volgende bezoek aan Pukkemuk.

Abonnementen

Kinderen tot 1 jaar

Kinderen tot 1 jaar mogen gratis Pukkemuk binnen. Indien een kind gedurende de loop van een volwassen-abonnement aangeschaft door ouders/verzorgers,
1 jaar oud wordt, dient voor het kind de reguliere entree prijs te worden betaald of een kinderjaarabonnement aangeschaft te worden.
Bij twijfel kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Kinder-jaarabonnement: 1 t/m 12 jaar

Met een kinderjaarabonnement hebben kinderen van 1 jaar tot en met 12 jaar onbeperkt toegang tot Recreatiepark Pukkemuk tijdens de reguliere openingstijden. Daarnaast kunnen zij onbeperkt ranja en/of gekoeld water drinken. Het abonnement is direct na aanschaf geldig, voor de duur van één jaar. Let op! Kinderen hebben alleen toegang tot het park onder begeleiding van een volwassene.

Prijs per kind
€70,00
Volwassenen-jaarabonnement: vanaf 13 jaar

Met het volwassen- jaarabonnement hebben volwassenen onbeperkt toegang tot Recreatiepark Pukkemuk tijdens de reguliere openingstijden. Daarnaast krijgen zij per dag dat zij Pukkemuk bezoeken, 2 consumptiebonnen voor koffie en/of thee die alleen op dezelfde dag besteed kunnen worden. Let op! Deze consumptiebonnen worden slechts eenmaal per bezochte dag verstrekt en vervallen aan het einde van de dag. In het geval dat een volwassenen meer dan één keer per dag een bezoek brengt aan het park, krijgt deze alleen tijdens het eerste bezoek de consumptiebonnen. Het abonnement is direct na aanschaf geldig, voor de duur van één jaar.

Prijs per volw.
€60,00

 

Gebruiksaanwijzing en voorwaarden Pukkemuk-abonnement
Versie januari 2020

Geldigheid en duur abonnement

Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U sluit het abonnement af voor één jaar. Het abonnement is vervolgens één jaar geldig. Het abonnement wordt automatisch stop gezet na een jaar. De dag van aanschaf geldt als de eerste dag van het abonnement. Voordat het abonnement in werking gaat dient u de gehele som betaald te hebben. Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van recreatieboerderij Pukkemuk. De openingstijden zijn hier te vinden. Let op! Enkele dagen in het jaar is Pukkemuk gesloten. Op deze dagen is uw abonnement niet geldig. Deze dagen worden minimaal 1 maand voorafgaand aan de desbetreffende dagen bekend gemaakt op de bovengenoemde website. Houd hiervoor dus onze website in de gaten of uw mailbox (als u deze optie heeft aangevinkt bij aanschaf van het abonnement). Elk jaar is er een mogelijkheid dat de entreeprijs van volwassenen verandert, in dit geval hoeft u niet bij te betalen of krijgt u geen geld terug. Uw abonnement blijft gewoon geldig en u krijgt gewoon uw twee consumptiebonnen. Bij onverwachts sluiten buiten onze schuld, kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding.

Gebruik

Breng het origineel persoonlijke abonnement bij elk bezoek mee. Bij de entree dient u uw abonnement persoonlijk te overhandigen aan de gastvrouw/heer. Deze controleert of uw pas geldig is. Hiervoor wordt de pas door een kaartlaser gehaald. Bovendien wordt er aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of u daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Ondanks het feit dat de gegevens van de abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als het abonnement niet getoond kan worden. Wenst u graag een tweede pas voor dezelfde persoon dan brengen wij hiervoor €5,00 administratiekosten in rekening.

Abonnement in combinatie met kinderfeestjes en andere arrangementen

Het abonnement kan niet gebruikt worden in combinatie met schoolreisjes, acties en aanbiedingen. Wanneer er sprake is van een kinderfeestje of een ander arrangement geldt dat de toegang voor abonnementhouders gratis is. Het arrangement vervalt hierbij. De kosten van chips, ijs, eten, drinken en dergelijke zullen dan zonder korting in rekening worden gebracht.
Bij Sinterklaas, Halloween en alle andere evenementen kan het zijn dat u moet bijbetalen. De entree blijft gratis en u krijgt uw consumptiebonnen alleen kan het zijn dat er een klein bedrag in rekening wordt gebracht. Dit wordt altijd aangegeven bij het evenement.

Gegevens bij aanschaf

U dient zich bij aanschaf van het abonnement te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. Deze verplichting geldt eveneens voor kinderen. Er zal ter plaatse een foto worden genomen van de abonnementhouder voor op de pas.

Wat te doen bij diefstal, verlies of beschadiging

Bij verlies of diefstal dient u hiervan direct melding te maken via 013-5159930 of via het contactformulier op onze website. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt uw abonnement direct geblokkeerd. Bij de entree van Pukkemuk kunt u een nieuwe pas aanvragen. De administratiekosten hiervoor bedragen €5,00 per abonnement.

Oneigenlijk gebruik van het abonnement

Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement wordt het abonnement door Pukkemuk in beslag genomen of geblokkeerd. Bij herhaaldelijk misdragen van de abonnementhouder kan het abonnement door de directie van Pukkemuk worden ingenomen. Dit gebeurt slechts na diverse duidelijke waarschuwingen. Bij inbeslagname of blokkering van het abonnement wordt geen restitutie verleend.

Reglement

Bij het betreden van Pukkemuk gelden de volgende voorwaarden:

– Lees alle parkvoorwaarden hier.
In geval van drukte kan het voorkomen dat er geen tafel meer beschikbaar is. In dit geval heeft u wel toegang tot Pukkemuk, maar moet u misschien even wachten voordat er een tafel beschikbaar is. Het abonnement geeft geen recht op zitplaatsen. In het geval van extreme drukte, wat uitzonderlijk is, kan de toegang uit veiligheidsredenen worden geweigerd.

Verstrekte gegevens

De door u verstrekte gegevens worden door Pukkemuk conform te Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

– Lees ons privacy statement hier

Meer informatie

Voor meer informatie over abonnementen kunt u bellen met 013-5159930 of klik hier om contact met ons op te nemen via de website.

De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er typ- en/of tekstfouten voorkomen of dat er nog wijzigingen zullen plaatsvinden. Aan de inhoud van dit document kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Voor de print versie, klik hier